•  
  • Herbal Calcutab Posted April 27, 2015

   Off

   Herbal Calcutab
   Content
   Brief Details
   Tablet / Bottle: 100 tabs/bottle
   P570.00

   33 in stock

   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.